#SuperKoderzy, czemu to słuźy?

Tak naprawdę chodzi o to, aby pokazać dzieciom, że świat cyfrowy jest źródłem niemal nieograniczonej kreatywności i że ten świat stoi przed nimi otworem, że nie jest on zarezerwowany wyłącznie dla innych.
Młodzi ludzie przyjmują rolę aktorów, współtwórców (i to nie tylko w sferze cyfrowej). Tego rodzaju dynamika działania pozwala im doświadczyć wzajemnego wsparcia, współpracy i wspólnego tworzenia charakterystycznych dla kultury 2.0

Jak dowodzi Gregory Khatchadourian, pracownik Orange, organizator i gospodarz międzynarodowej sieci trenerów #SuperCodeurs (również pracowników Orange):

« Jako animator rocznie uczestniczę w kilkunastu warsztatach wprowadzających do świata programowania. Motywuje mnie radość z przekazywania swojej pasji do nauki i informatyki. Wiele mówi się na temat braku bezpieczeństwa w Internecie i ryzyka związanego z technologią. Tymczasem zapominamy o korzyściach, jakie one przynoszą! Dzięki programowi #SuperKoderzy niektórzy animatorzy pracujący także jako programiści nareszcie mają okazję, aby zaprezentować innym część swojej pracy. Wychodząc poza aspekty technologiczne, program #SuperKoderzy pomaga mi przekazywać swoje zamiłowanie do wysiłku intelektualnego: dzieci nie występują tu w roli odbiorców treści, ale ich twórców. Prawdziwą nagrodą jest zobaczyć, jak linijki kodu, często zbyt jednoznacznie kojarzone ze światem suchych faktów, zaawansowanych technologii czy hakerów, wywołują uśmiech, tworzą wyjątkową atmosferę i wprawiają we wspaniały nastrój ! »

Program #SuperKoderzy wpisuje się w politykę Orange wobec młodzieży i rodzin. Firma Orange jest świadoma swojej odpowiedzialności i jako operator podejmuje się bycia dla każdego przewodnikiem po cyfrowym świecie. To wsparcie będzie odbywać się na dwóch poziomach: wśród dzieci i młodzieży, aby sami stawali się twórcami w świecie cyfrowym oraz wśród rodziców, aby wyczulić ich na wyzwania świata cyfrowego. Troska o to leży u podstaw programu „Better Internet for Kids” (BIK), zbioru narzędzi, ofert i działań wspierających, mających dać rodzicom umiejętność działania, a ich dzieciom – możliwość korzystania z tego, co najlepsze w świecie cyfrowym.